Dünya

Tıp öğrencilerine yönelik ‘Yapay Zeka ve Veri Bilimi’ dersi…

Bilim ve teknoloji geliştikçe sağlık hizmetleri ve beklentiler de değişiyor. Hekimlerin dijital becerilerini artırarak yeni dünyanın doktoru olmaları gerektiğine dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, sağlıkta inovasyon için ‘Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kursu’ başlattıklarını kaydetti. Yapay zeka ve büyük veri odaklı derslerin, öğrencilerin temel ve klinik yeterliliklerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinde tamamlayıcı beceriler sağlayacağına inandıklarını belirten Sur, tıp eğitimini farklı mühendislik alanlarıyla desteklediklerini kaydetti.

Dünyada ortalama insan ömrü son 30 yılda neredeyse 25 yıl arttı. Öte yandan dünya nüfusu yaşlanmakta ve yaşlandıkça toplumda kronik hastalıkların görülme sıklığı ve sağlık hizmetlerine olan talep artmaktadır. Sonuç olarak, insanlar sağlıklarına daha fazla dikkat ederler. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ise tıp ve bilim dünyasının bu konuda tedbirler aldığını belirterek, günümüz koşullarında tasarlanan tıp eğitiminin değerinden bahsetti.

Şehir hayatı sağlığımızı tehdit ediyor

İnsan sağlığının bazı genetik kalıtsal belirleyicilerle şekillendiğinin doğru olduğunu dile getiren Sur, “Beslenme alışkanlıklarımız, alışkanlıklarımız, spor yapıp yapmamamız, stres seviyemiz, bağımlılıklarımız, sigara, alkol, kumar, internet gibi bağımlılık alışkanlıklarımız var mı yok mu?” uyku düzeninin uygun olup olmaması, sağlık seviyemizi belirleyen diğer faktörler gibi nedenler.Öte yandan insanların işlerini sürdürürken sağlıklarını tehdit eden faktörlerin ortasında çalışmak zorunda kalmaları, personel gibi mesleki riskler yüksek fırınlarda çalışanlar, açık havada çalışanlar, bazı kimyasallara maruz kalanlar, polis ve güvenlik güçleri gibi gerilimle yürütülen işler ister istemez hayatımızda yer alıyor. kendi besinini üretebilmesi, havadan, oksijenden, güneşten, ormandan ve denizden yararlanamaması ve şehir yaşamının getirdiği bazı aksilikler sağlığımızı tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor.Sağlıklı gıdaya erişimin de unutulmaması gerekiyor. günden güne zorlaşıyor.” söz konusu.

Hastalanmadan önce ve sonra alınması gereken önlemler var

“Tıp ve bilim dünyası iki tür önlem almaya çalışıyor. Hastalanmadan önce ve sonra alınması gereken önlemler vardır. Birincisi risk faktörlerini koruyucu önlemlerle insan hayatından uzaklaştırmaktır. Birincil tedbirler diyebileceğimiz şey budur. İkincisi ise kalp, böbrek, karaciğer, akciğer hastalıkları, kanserler, şeker hastalığı gibi varlıkları önlenemese bile insanlar üzerinde yıkıcı etkiler yaratmadan bu hastalıklarla uzun süre yaşayabilmeleri için ikincil tedbirler almaktır. ve yaşla birlikte ortaya çıkabilen hipertansiyon. Bu kronik hastalıkların tedavisi yoktur. Hastaların kullandığı harika tansiyon ilaçlarının, diyabet ilaçlarının ya da kan yağlarını ve şekerlerini düşüren ilaçların gerçek tedavi olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bunlar ikincil koruma sistemleridir. İnsanların bu hastalıklarla uzun süre yaşayabilmesi için alınan tedbirler bunlar.”

Tıp ve bilimin çerçevesini öğrencilerimize açık bir şekilde gösteriyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bakteriler başta olmak üzere virüslerin genleri üzerine çalışmalar yürüttüğünü belirten Sur, “Virüslere karşı aşı geliştirmek ve önlem almak için genetikle birlikte yürüttüğümüz bazı çalışmalarımız var. Bu alanda TÜBİTAK ve Avrupa Birliği’nden aldığımız projeler var. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüz de aktif çalışmalar yürütmektedir. Genetik alanındaki araştırma merkezlerimiz, mühendislik ve doğa bilimleri fakültemizin Ar-Ge çalışmaları ile Tıp Eğitimini destekliyor, tıp ve bilimin çerçevesini öğrencilerimizin bakış açılarına net bir şekilde yerleştirmeye çalışıyoruz. Dünya ve bilim değişiyor. Tabii sunulan sağlık hizmetlerinin de buna göre değişmesi gerekiyor.” Tıp ve genetiğin birliğinin altını çizdi.

Sağlıkta İnovasyon için ‘Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kursu’ başlıyor…

21. yüzyıl sağlık hizmetlerinin özellikleri sayıldığında ‘uzaktan sağlık hizmeti’ kavramının ön plana çıktığını söyleyen Prof. Dr. Haydar Sur, “Yapay zeka geleneksel olarak sağlık teknolojilerine ve sağlık hizmetlerine son dönemde girmiştir. Kurulduğumuz 2011 yılından bu yana uygulama ve akademik çalışmalarımızda Sağlık Bilimlerinde yapay zeka uygulamalarına öncelik veriyoruz. Öyle ki Üsküdar Üniversitesi olarak 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren Tıp Fakültemiz öğrencilerine “Sağlıkta İnovasyon İçin Yapay Zeka ve Veri Bilimi” başlıklı bir ders açtık. Böylece Tıp Fakültesi öğrencileri büyük veri analizinde kullanılan modelleme yaklaşımlarını proje uygulamaları olarak görebileceklerdir. Veri odaklı derslerin, öğrencilere temel ve klinik yeterliliklerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinde tamamlayıcı beceriler kazandıracağına inanıyoruz.” söz konusu.

Hekimler dijital becerilerini artırarak yeni dünyanın doktorları olmalı

Haydar Sur, “Bu, insanlık adına bir başarıdır. Bireyler artık evlerinden doktorlarına online bağlanıp şikayetlerini anlatabiliyor, kamerayı yara ya da lezyona tutup doktoruna gösterebiliyor. Yani hiçbir yere gitmeden tedavisini alabiliyor ve elektronik reçete ile ilaçlarını alabiliyor. Yurt içinde veya yurt dışında hekimler arasında anlık olarak tetkik ve konsültasyon amaçlı görüntülerin paylaşıldığı bir dünyadan yani “Teletıp” dediğimiz uzaktan sağlık hizmetlerinden bahsediyoruz. Yapay zeka teknolojileri ile birçok şeyin makineler tarafından otomatik olarak daha hassas bir şekilde yapıldığı bir dünyadayız. Doktorların dijital yeteneklerini artırarak yeni Dünyanın doktorları olmaları gerekiyor. Eğitimlerimizi hatasız bir şekilde bu yöne yönelttik. Bu dijital imkanlar geliştikçe dijital dünyada daha yetkin hekimler yetiştirme zorunluluğumuz artıyor.” sözlerini kullandı. Sağlık hizmetlerine makinelerin girmesiyle birlikte hekim ihtiyacının artacağını vurgulayan Sur, o makineyi yönetecek donanıma sahip kişilerin o işin başına geçmesinin şart olduğunu belirterek, tıp biliminde asıl olanın insan olduğuna dikkat çekti. faktör.

Tıpta parlayan ve yükselen yıldızlar

“’Tıbbi Genetik’ bölümünün yükselen yıldızını görüyoruz çünkü birçok hastalıkta genetik faktörler de rol oynuyor.” Haydar Sur, radyoloji gibi görüntüleme tekniklerinin ve teknolojinin hakim olduğu diğer teknolojilerin bölümlerini de sayabildiğini söyledi. Sur, “Bunun yanında çevresel etkilerin ve çalışma ortamlarının sağlık üzerindeki etkileri daha iyi bilindiği için halk sağlığı dalı öne çıkıyor. İnsanların vücut güzelliğine daha fazla önem vermeye başladıklarını, sık ameliyatlar geçirdiklerini, silikon ve benzeri takviyeler aldıklarını düşündüğümüzde ‘Dermatoloji’ ve ‘Plastik Cerrahi’nin iyiye gittiğini görüyoruz.” sözlerini kullandı.

‘Tıpta Beşeri Bilimler’ kursumuzda sağlığın manevi ve etik yönünden bahsediyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitiminin hibrit olduğunu, bazı derslerin tıp ana meslek dersleri sayılacak konsey dersleri şeklinde tasarlandığını ve paketler halinde verildiğini kaydeden Sur, şunları kaydetti: “Dönemlik ders olarak kodlanan bazı derslerimiz var. eczanede. Öğrencilerimizin geniş bir bakış açısıyla çağdaş bir hekim olarak mezun olabilmeleri için; Bunlar sadece mesleğin marifetleri değil, aynı zamanda işin ideolojisi ve sağlık sektörü hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan derslerdir. Bu tür derslere örnek olarak sağlık bilişimi ve teknolojileri, sağlık ekonomisi, sağlık antropolojisi ve sosyoloji verilebilir. Bunun dışında her hekimin vicdanlı, işini bilimle olduğu kadar vicdanıyla da yapan insancıl bir insan olmasına büyük özen gösteriyoruz. Ruh sağlığını iyileştirmek, hoş sanatların hekimin ruhu üzerindeki etkisini iyileştirmek, hastayı anlamak ve empati becerilerini geliştirmek, hastalık ve rahatsızlıkların toplumsal boyutlarını anlamak ve ne olduğunu sezmek için ‘tıpta insan bilimleri’ dersini başlattık. hasta söylemediklerini söylüyor. Bir de Üsküdar Üniversitesi tarafından basılan ve bu alanda Türkçe tek olan bir kitabımız var. Bu bizim bir özelliğimizi gösteriyor.”

Öğrencilerimiz hem özel hem de devlet hastanelerinde staj yapmaktadır.

Tıp eğitiminin en değerli modülünün uygulama olduğunu söyleyerek sözlerini sonlandıran Prof. Dr. Haydar Sur, “Uygulamayı çok önemsiyoruz. Laboratuvarlarımız çok geniş, gerçek kadavralar üzerinde anatomi uygulamaları yaptırarak öğrencilerimizin insan vücudunun gerçek halini tanımalarını sağlıyoruz. Ayrıca NPİSTANBUL Hastanesi ve Ataşehir Memorial Hastanesi olmak üzere iki adet bağlı hastanemiz bulunmaktadır. Uygulama alanlarımızı güçlendirmek için her yıl Sağlık Bakanlığı’na bağlı iki eğitim ve araştırma hastanesi ile de protokoller imzalıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile anlaşmalar imzaladık. Bu sayede öğrencilerimiz hem özel hastane tarafını tanıyarak hem de devlet hastanelerindeki hastaların davranışlarını gözlemleyerek stajlarını yapabilmekte, tedavi ve yaklaşımları karşılaştırabilmektedirler.” söz konusu.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

osmaneliajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
jojobetjojobetgrandpashabet
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
istanbul escort